Brugwachters en BOA’s zijn verplicht om hun tatoeages te bedekken tijdens hun werkzaamheden. Dat schrijft het reglement van Stadstoezicht voor.

Onder Stadstoezicht vallen brugwachters, parkeercontroleurs en Buitengewoon Opsporing Ambtenaren. Volgens woordvoerder Mirjam van der Veen van de gemeente Groningen maken de nieuwe regels deel uit van een professionaliseringsslag. ,,Deze groep ambtenaren heeft een toezichthoudende en handhavende functie. Ze vervullen een soort gastheerschap en dienen een neutrale en representatieve uitstraling te hebben. Ook spelen veiligheidsoverwegingen mee.’’ Ze zegt dat de voorschriften niet gelden voor bijvoorbeeld ambtenaren van Stadsbeheer. ,,Die hebben geen toezichthoudende en handhavende functie. Die slingeren je niet op de bon.’’

De nieuwe reglementen stammen uit 2015. Toen werden de ambtenaren van Stadstoezicht in het nieuw gestoken. In de nieuwe regels is opgenomen dat de ambtenaren het uniform moeten dragen dat ze aangeboden krijgen. Ook staat erin verordonneerd dat tatoeages niet zichtbaar mogen zijn voor de buitenwereld, evenmin als piercings en oorbellen, al wordt het laatste sieraad oogluikend toegestaan. Piercings pertinent niet omdat ze, bij geweld, tot verwondingen kunnen leiden.

De nieuwe regels werden eerst nog niet streng nageleefd. Inmiddels wel. Zo heeft een brugwachter die de brug bedient waarbij de tatoeages op zijn armen zichtbaar zijn, een brief ontvangen waarin hem te verstaan is gegeven dat hij zijn tatoeages moet verhullen. ,,Dit wordt een hete zomer’’, vreest de brugwachter die anoniem wil blijven.

,,Tatoeages mogen niet zichtbaar zijn. Daar hoor je kleding overheen te dragen. Hou je je niet aan de voorschriften, dan is een baan buitenshuis niet mogelijk. Dan moet je binnen werken’, zegt projectleider Arjen Melchert van Stadstoezicht. Volgens hem zijn de nieuwe regels goedgekeurd door de medezeggenschapsraad en de ondernemingsraad. ,,Er zijn altijd individuen die het er niet mee eens zijn.’’

Hoe ver mag de gemeente gaan in kleding- en gedragsvoorschriften? Volgens advocaat arbeidsrecht Damir Lacevic van PlasBossinade is het juridisch vrij overzichtelijk. Hij zegt dat het gaat om beperking van grondrechten, zoals privacy van levenssfeer en aantasting van lichamelijke integriteit. ,,Zo heeft de rechter geoordeeld dat agenten onder werktijd hun piercing gemakkelijk kunnen afdoen, daarentegen mogen ze wel een hanenkam dragen.’’ Volgens hem speelt de gemeente Groningen het slim door de betreffende ambtenaren een uniform te laten dragen. ,,Een uniform tast de lichamelijke vrijheid niet aan.’’ Dat de ambtenaren mogen kiezen tussen twee uniformen (zomer en winter) maakt de kwestie echter wankel. ,,Ik schat in dat een brugwachter z’n autoriteit niet verliest als hij zichtbaar een tatoeage draagt. Maar dat is aan de rechter.’’