Geneeskundestudente Lavinia Woodward (24) is een van de meest talentvolle mensen uit haar jaar. Ze wil graag chirurg worden en alles ziet er ook naar