DEN HELDER - Een villa in Den Helder die het COA wilde kopen om zestien jonge asielzoekers te vestigen, is voor hun neus weggekaapt door een groep om