Persistent genital arousal disorder (PGAD). Dat is de zeldzame aandoening waar de Amerikaanse Amanda McLaughlin (23) aan lijdt. Door de ziekte heeft d