Een gezin blijkt de Pakistaanse loterij te hebben gebruikt om geld wit te wassen. Een man, Kashaf Ali Khan, en zijn vader claimden tegenover de Britse