Inwoners van Asjchabad, de hoofdstad van Turkmenistan, zouden verplicht worden om hun donkergekleurde auto van de hand te doen of over te spuiten. De reden: alleen wit of zilvergrijs is nog maar toegestaan.
Volgens nieuwssite azathabar.com zijn donkergekleurde auto's rond de jaarwisseling zonder waarschuwing van straat geplukt door de politie, die ze op een opslagterrein plaatste. Inmiddels is duidelijk dat die auto's pas teruggaan naar hun eigenaar als ze in de juiste tint zijn overgespoten. Veel keuze is er daarbij niet, want wit en zilver zouden de enige toegestane kleuren zijn.

Het verhaal steekt in verschillende media de kop op, maar zou nog niet zijn bevestigd door de autoriteiten. Volgens geroezemoes in de wandelgangen is de maatregel een gevolg van de persoonlijke voorkeuren van president Berdimuhamedow. Die zou al jaren blijk geven van een voorkeur voor wit en wil de lichtste 'kleur' nu kennelijk overal terugzien in 'zijn' stad.

Natuurlijk brengt het overspuiten aanzienlijke kosten met zich mee, die bovendien stevig stijgen als gevolg van de plotseling stevig toenemende vraag. Inmiddels zou een volledige spuitbeurt omgerekend al zo'n 5.000 euro kosten in het Centraal-Aziatische land.