De stremming voor autoverkeer van de spoorbrug in de N980 (de ‘Fanerweg’) bij de entree van Zuidhorn blijft in oktober beperkt tot twaalf werkdagen.

Dat meldden spoorbeheerder ProRail en aannemer BAM, die ter plekke een nieuwe spoorbrug gaat aanleggen, tijdens een inloopbijeenkomst in zaal Balk. De relatief korte duur van de stremming mag bijzonder heten. Aanvankelijk kondigde ProRail aan dat de stremming even lang zou gaan duren als de werkzaamheden, namelijk een vol jaar.

Vlak voor zijn overlijden kwam de Zuidhorner burgemeester Bert Swart hiertegen in verzet. Gesteund door een unanieme uitspraak van de gemeenteraad dat zo’n langdurige stremming onacceptabel was, ging Swart in overleg met ProRail en provincie. Met als uitkomst dat de afsluiting maximaal twee maanden zou duren.

De spoorbeheerder drong vervolgens bij aannemer BAM aan om na te gaan of de stremming nog verder kan worden bekort. Tijdens de inloopbijeenkomst meldden ProRail en BAM vol trots dat deze inzet is beloond: het bestaande fietspad onder de spoorbrug wordt afgesloten. Het fietsverkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de onderdoorgang in het Wilhelminapark bij wijk De Oostergast. Door het autoverkeer ter plaatse over het fietspad te leiden, wordt voorkomen dat de spoorbrug maandenlang voor het autoverkeer op slot gaat. Tijdelijke stoplichten regelen het verkeer.

De stremming van het autoverkeer is nu van 17 tot en met 29 oktober. In deze twaalf werkdagen valt bovendien de herfstvakantie. Gedurende deze twee weken wordt de bestaande brug gesloopt, worden palen voor de nieuwe brug in de grond geboord en damwanden geplaatst. De treinenloop wordt in die periode stopgezet.

BAM-projectleider Johan Brouwer is er trots op dat de stremming slecht twaalf dagen duurt. ,,Wij hebben een soortgelijk project onder handen in Barneveld. De spoorbrug daar is inderdaad een vol jaar gestremd.’’ De korte duur van de stremming hier is volgens hem te danken aan de vasthoudendheid van de Zuidhorner politiek. De nieuwe brug (investering 171 miljoen euro) krijgt dubbelspoor. Medio oktober 2019 is de megaklus klaar.