Het is een middelbare scholier in Maarssen niet gelukt om alsnog zijn vmbo-diploma te krijgen. De jongen was daarvoor zelfs naar de rechter gestapt, maar dat mocht niet baten.

Hij komt definitief 0,017 punt tekort. De rechter wilde dat het eindexamen wiskunde van de jongen opnieuw werd nagekeken, omdat hij misschien een te laag cijfer had gekregen. Na het nakijken blijft het eindcijfer toch hetzelfde.

De vader van de jongen had onlangs een kort geding aangespannen tegen scholenkoepel De Vechtstreek. Zijn zoon volgde daar de theoretische leerweg van het vmbo. De jongen had een 6,1 voor zijn eindexamen wiskunde gekregen. Het gemiddelde over alle vakken bleef daardoor steken op 5,483. Voor zijn diploma had de jongen een gemiddelde van 5,5 nodig.