Het zijn geen bruggen voor voetgangers, geen stellages om borden aan op te hangen en het zijn ook geen kabeltraversen. Maar wat zijn de metalen constructies over de N33 dan wel?

Ecoloog en vleermuizenliefhebber Koen Breed heeft het antwoord.

"Waar we nu naar kijken is een vleermuisportaal", vertelt Breed, wijzend op de metalen traverse over de N33. "Die zorgt ervoor dat vleermuizen veilig kunnen oversteken." Met de portalen kunnen vleermuizen zonder gevaren over de autoweg vliegen.

"Vleermuizen maken gebruik van echolocatie. Ze sturen geluidsgolven weg, die weerkaatsen tegen een object, die komen weer terug en zo weten ze waar hun prooi is, maar zo zien ze ook hun wegen", legt Breed uit. De N33 is voor hen een obstakel om te passeren. Doordat de geluidsgolven van de sonar niet zover komen als de weg breed is, kan de vleermuis zonder hulpmiddel niet naar de overkant.

"De portalen hebben we geplaatst, zodat de sonar ze op kan pikken. Hierdoor weet de vleermuis: 'Hee, daar kunnen we naar de overkant toe'", verduidelijkt de ecoloog.

In 2016 bleek uit onderzoek dat twee traversen heel goed werken en de twee andere iets minder goed. Het zou komen door een verkeerde locatie. Breed denkt dat die conclusie iets te simpel is. "Vleermuizen blijven gewoon dieren. Ze volgen eigenlijk altijd de weg met de minste weerstand en de meest veilige."

Hij wijst op een fietsbrug over de N33. "Deze fietsbrug wordt ook gebruikt als vliegroute. Die is daarvoor niet geplaatst, maar ze maken er wel gebruik van."
Foto