De Aziatische olifant is kleiner dan de Afrikaanse variant, maar zijn wiskundevaardigheden zouden wel eens groter kunnen zijn. Volgens een nieuwe studie die de numerieke vaardigheden van de Aziatische olifant onderzocht, zou het dier een wiskundeknobbel bijna zo groot als de mens hebben.

Het onderzoek verscheen in het vakblad Journal of Ethology. De wetenschappers onderzochten de veertienjarige olifant Authai die in een Japanse dierentuin woont. Vooraleer het echte onderzoek van start kon gaan, moest ze eerst leren hoe een touchscreen werkt omdat daarop prentjes afgebeeld zouden worden.

Voor de tweede stap moest Authai met haar slurf de afbeelding aanduiden met het meeste stukjes fruit op. Toen dat eenmaal lukte, testten de onderzoekers of het olifantje de hoeveelheid fruit kon onderscheiden van de plaats dat het fruit op de afbeelding in beslag nam. Daarom werd het fruit de ene keer groot afgebeeld en de andere keer weer klein. Ook dat bleek geen probleem te zijn voor Authai. Al had ze wel moeite om het verschil te zien tussen het aantal stuks fruit als de afbeelding kleiner was. Zo kon ze een afbeelding met drie stukken fruit moeilijk onderscheiden van een afbeelding met vier stukken.

Elke keer wanneer Authai een juist antwoord gaf, werd ze beloond. Maar liefst 66,8% van de vraagstukken kon ze correct oplossen. Dat percentage is zo hoog dat gokken door de wetenschappers werd uitgesloten. Als Authai altijd gegokt zou hebben, dan zou het percentage nooit zo hoog geweest zijn.