Naast de jaarwisseling staat er voor verschillende bewoners van de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal ook een grenswisseling voor de deur. Op diverse plekken wordt de grens tussen de gemeenten iets aangepast of een beetje opgeschoven. De correcties gaan per 1 januari 2019 in.

'De gemeentegrenzen tussen de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal zijn op zeven locaties onlogisch en onpraktisch', aldus de gemeenten. Daarom werd er gezamenlijk besloten om de grenzen aan te passen. Het kan dus zomaar zijn dat een Nijmegenaar ineens inwoner wordt van de gemeente Berg en Dal, of andersom.

Één van die onlogische plekken is restaurant Konbanwa van uitbater Elisa aan de Nijmeegsebaan. De gemeentegrens loopt dwars door haar pand heen. 'Vooral voor vergunningen is dat lastig. Dan moet je weer bij de gemeente Nijmegen zijn en dan weer bij de gemeente Berg en Dal', vertelt Elisa. Ze is blij dat haar hele onderneming straks bij Berg en Dal hoort.

Ook bewoners van De Vijverhof aan de Kwakkenbergweg zijn blij dat er een einde komt aan de onduidelijke grens. Een deel van het woonzorgcentrum is Nijmegen, het andere deel Berg en Dal. 'Hier verderop woonde een gezin waar de grens dwars door het huis liep. Die grapte weleens: de kinderen slapen in Nijmegen en wij in Berg en Dal', vertelt een bewoner.

Enige tijd geleden zorgde de grens nog voor 'gekift' tussen verschillende bewoners. 65-plussers uit Nijmegen mochten gratis met het openbaar vervoer, maar dat gold niet voor de inwoners van Berg en Dal. Zo kon het dus zijn dat de buren wel in aanmerking kwamen, maar jijzelf niet.

Voor een Nijmeegse bewoner van de Vijverhof, die vanaf 1 januari Berg en Dalse wordt, verandert er weinig: 'Alleen ontvang ik nu nog een uitkering van de gemeente Nijmegen. In Berg en Dal betalen ze een stuk later uit. Dat moet ik nu wel zien te overbruggen.'

De gemeente Nijmegen gaat er met de nieuwe grenzen 50.000 euro per jaar op vooruit. Voor de gemeente Berg en Dal wordt het jaarlijks ruim 60.000 euro duurder. Dit heeft vooral te maken met de WMO- en uitkeringskosten bij De Vijverhof. Dat complex gaat volledig bij Berg en Dal horen. Om dit te compenseren betaalt Nijmegen eenmalig een afkoopsom van 150.000 euro aan Berg en Dal.
De nieuwe gemeentegrens.