Een uit Somalië afkomstige Nederlandse jongen blijft officieel vijftien jaar oud, hoewel uit een leeftijdsonderzoek bleek dat hij dat niet kán zijn.