Tot grote ergernis van de lokale politiediensten werd een 21-jarige uit het Engelse Mexborough door een deel van de samengekomen massa aangemoedigd zi