DEN HAAG - Veilig Verkeer Nederland is onthutst dat weggebruikers in groten getale zonder veiligheidsgordel rondrijden. Ondanks campagnes en waarschuw