Een bekende Amerikaanse verzamelaar heeft een volgens hem ‘extreem zeldzaam’ speelgoedautootje gevonden waarvan maar één exemplaar zou bestaan.