De bekende kunstschilder Francis Bacon gaf dertig jaar geleden toestemming aan een arbeider om de hoop afval die hij had weggeggoid te bewaren. Nu de electricien, Mac Robertson, de berg troep laat veilen heeft de schilder wellicht spijt van die beslissing. De verwachting is dat het afval, dat halfafgewerkte schilderijen en foto's bevat, minstens 700.000 euro gaat opbrengen. Alles wat de schilder maakt levert tegenwoordig veel geld op, met als record een schilderij van paus Innocentius I dat 20 miljoen opleverde.