De discussie of leden van mannenkoor Venlona uit Venlo wel of niet gevaccineerd moeten zijn om deel te mogen nemen aan repetities, heeft geleid tot het opstappen van het voltallige bestuur.

"De discussie rond de coronamaatregelen was niet de oorzaak, maar wel de druppel," zegt bestuurslid Huub Brouwer tegen Omroep Venlo.

Er waren volgens het bestuur al langer irritaties binnen de vereniging. Het coronajaar heeft daar volgens Brouwers niet bij geholpen. Toen het mannenkoor weer ging opstarten kwam er een aantal pijnpunten vanuit de leden boven tafel.
Een van die punten was een verzoek of het bestuur ging controleren of alle leden gevaccineerd zijn. "Daar kunnen we als bestuur natuurlijk niet aan beginnen", laat de opgestapte vicevoorzitter Jacques Drost weten. "Er is begrip voor de zorgen. Venlona is een koor met leden met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar, maar of iemand zich laat vaccineren of niet is niet aan een vereniging, maar ieders eigen verantwoordelijkheid", zegt Drost.

Tijdens de algemene ledenvergadering liet Huub Brouwer weten dat hij ging opstappen als bestuurslid. Volgens Brouwer was de discussie niet de enige reden. "Het gaat veel dieper en heeft er ook mee te maken dat ik een drukke baan heb en mijn voorzitterschap vooral in de avonduren moet uitvoeren. Op een gegeven moment is dat goed geweest. De vraag over vaccineren is inderdaad gekomen van enkele leden. Wij willen dat als bestuur niet eisen van onze leden en daar ben ik ook achter blijven staan."
Onderling heeft het bestuur altijd al aangegeven dat ze gezamenlijk zouden opstappen.