Sinds een motoraccident herkent Wei Guangyi zijn eigen vrouw niet meer. Aanvankelijk had de man een totaal geheugenverlies, maar dat is snel opgeklaar