Een man is tijdens een lezing van een vruchtbaarheidsexpert flauwgevallen.
Professor Robert Winston vertelde over een jongen die een injectie in een teelbal kreeg om te vermijden dat zijn kinderen ooit bloedarmoede zouden ontwikkelen. Bij de vermelding van de injectie ging de man van zijn stokje. De professor onderbrak zijn lezing en verliet het podium om hem te helpen.
"Er is zelfs nog nooit iemand flauwgevallen tijdens mijn operaties", zei de professor.