Wanneer kat Oscar zich te slapen legt op het bed van een van de doodzieke bewoners van het Steer House verpleeghuis in het Amerikaanse Providence, Rhode Island, belt de verpleging de familie om afscheid te komen nemen. Meestal sterft de zieke dan binnen twee uur. De tweejarige kater Oscar kwam als klein zwerfkatje in het verpleegtehuis. Al snel merkten verpleging en artsen dat Oscar een fijne neus had voor stervenden. Hij bleef soms een half uur voor een deur zitten voor hij met de verpleging mee naar binnen kon slippen. Sprong op bed, rook nog eens goed, rolde wat rond en legde zich te slapen. Zeker 25 keer heeft hij zo de spoedige dood van mensen die al terminaal waren aangekondigd. Het waren mensen waarvan moeilijk te zeggen was of ze vandaag, morgen of over een paar dagen zouden sterven. Oscar maakt regelmatig een ronde door het huis en loopt dan vaak bij de bewoners binnen. Vaak snuffelt hij even nadrukkelijk rond, maar verlaat dan toch weer de kamer. De verpleging weet dan vrijwel zeker dat de familie niet hoeft te worden opgetrommeld. Oscar is inmiddels geëerd met een plaquette in de hal: ‘voor Oscar de Kat, voor zijn betrokken zorg voor de stervenden’. Het verhaal van Oscar staat vandaag in het deftige en gezaghebbende medisch-wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine. Het is een uitzonderlijke publicatie, in de rubriek Perspective. Daarin staan doorgaans besprekingen van nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde, vaak naar aanleiding van een wetenschappelijke artikel dat in dezelfde week in het tijdschrift staat. Doorgaans zijn het artikelen met een hele lijst literatuurverwijzingen. De Perspective over Oscar bevat geen literatuurverwijzingen. Waren er dan niet eerder meldingen van huisdieren die dood, of desnoods ziekte voorspelden? Ziekten wel. Veel discussie was er eerder dit jaar nog in neurologie-tijdschriften over het veronderstelde vermogen van speciaal getrainde honden om een aanval bij hun aan epilepsie lijdende baas te kunnen voorspellen. De conclusie is dat epilepsiehonden niet beter zijn dan het toeval. Ze slaan ook erg vaak aan als de baas even later geen epilepsie-aanval krijgt. Er waren wel aanwijzingen dat de bazen minder toevallen krijgen met de epilepsiehond in de buurt. Zouden de verpleeghuisbewoners merken dat Oscar zich op hun bed nestelt? En dat het dus hun tijd is?