Het oude station van Houten is in beweging. Wegens een spoorverbreding op de lijn tussen Utrecht en Den Bosch is men momenteel bezig het gebouw klaar ter verplaatsing aan het maken. De werkzaamheden zijn al in volle gang, het plan is om in drie dagen tijd het station tot 3,5 meter op te vijzelen waarna het nog twee weken in de takels blijft om een rijbaan onder het gebouw uit te graven. Met behulp van zogenoemde “duizendwielenwagens” zal het gebouw dan een kleine 150 meter zuidelijker worden verplaatst.
Het betreft hier een Waterstaatsstation, één van de zes gebouwde rond 1868 en als enige nog overgebleven. De gemeente Houten en Stichting Station op wielen hebben zich ingespannen om dit stukje cultureel erfgoed te bewaren en te laten restaureren. Na afloop van het volledige project zal het oude station een nieuwe bestemming krijgen als dagbesteding-centrum voor verstandelijk gehandicapten.