De Universiteit van Leeds heeft onderzoek gedaan naar de meegapende mens. Daaruit blijkt dat iemand die erdoor wordt aangestoken als een ander gaapt, zich ook goed inleeft in het gedrag en de fysiologie van anderen. Proefpersonen moesten plaatsnemen in een wachtruimte, waarin zich ook iemand bevond die in tien minuten tien keer gaapte. Geregistreerd werd het aantal keren dat de proefpersoon ging meegapen. Daarna werd door middel van een psychologische test bepaald in hoeverre de proefpersoon beschikt over empathie, oftewel inlevingsvermogen. Er bleek een opmerkelijke overeenkomst te bestaan: de grootste meegapers kunnen zich ook het beste inleven in het gevoel van iemand anders.