Rokers zijn goedkoper voor de samenleving. De zorgkosten voor deze bevolkingsgroep zijn jaarlijks duurder, maar rokers leven gemiddeld ongeveer tien jaar korter dan mensen met een gezonde levensstijl. Hierdoor zijn de kosten uiteindelijk lager. Dat stellen onderzoekers van de Erasmus Universiteit en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voorheen werd aangenomen dat een gezonde levenstijl automatisch een vermindering van de zorgkosten zou inhouden.
Het volledig rookvrij maken van Nederland leidt volgens de onderzoekers mogelijk op korte termijn tot besparingen in de gezondheidszorg, op langere termijn zijn er juist extra kosten. Dit geldt ook voor andere ongezonde levensstijlen zoals mensen met obesitas. Het verlengen van het leven leidt tot extra kosten. Het is volgens de onderzoekers noodzakelijk om per type ongezond gedrag een gedetailleerde analyse uit te voeren.
Het doel van de gezondheidszorg is volgens de onderzoekers niet om geld te besparen. Maatregelen die leiden tot betere gezondheid, mogen wat kosten. Alleen moet dit wel in verhouding staan tot wat maatschappelijk acceptabel is.