Jan Kobus, een 78-jarige Hagenaar, is een van de weinige mensen in Den Haag, of zelfs in Nederland, die snappen hoe het moet. Dagelijks prikt hij blikjes, zakjes en fruitafval, van de straat in zijn vuilniszak en ruimt hij alles op. Een jonge agent gaf deze held een boete.
De buurt koestert deze hoogbejaarde man, en terecht. De man heeft zijn straat, zijn buurt en zijn medemens lief. Tot het moment dat pubers en aso's inzien dat je geen vuil op straat mag werpen, ruimt Jan het op. Toen een veegmachine Jan naderde op straat, schoof hij een leeg blikje in de goot. Zo hoefde hij het niet op te prikken en kon de machine enkele meters achter hem het blikje opvegen. Een jonge agent gaf Jan echter een boete van €75,- wegens het achterlaten van afval in de openbare ruimte. Jan stuurde een brief naar korpsleiding van de politie Haaglanden, waarop de agent een aanvullende verklaring dient af te leggen. De buurt heeft aangeboden de boete te betalen voor deze held. De agent zegt de veegmachine niet gezien te hebben en niet te hebben gehoord dat Jan hem er op wees. Hij schreef klakkeloos een boete uit voor Jan Kobus; een man die op zijn late leeftijd als één van de weinige probeert de wereld tóch nog een beetje mooier te maken. Een simpele boete, maar een o-zo mooie weerspiegeling van de hedendaagse samenleving.