Op het hoofdbureau van politie in de Engelse stad Wymondham heeft een merelpaar een politieauto voor een paar weken een rijverbod opgelegd, door in de wielkast van de auto een nest te bouwen. Inmiddels zijn de eieren uitgekomen en vliegen pa en ma merel af en aan om hun hongerige kroost te voeden. Op advies van de afdeling boswachters van het politiedistrict moeten de vogels met rust worden gelaten totdat de jonge vogels het nest hebben verlaten. Zij wijzen op een wet die vogels, hun nesten en eieren beschermt en dat het een misdrijf is als de dieren worden gehinderd in het broedseizoen of dat hun nesten worden vernield. En omdat vooral de politie zich aan de wet moet houden, laten ze dus met nest met merels in de wielkast van de politieauto met rust en staat de auto zodoende een paar weken buiten dienst! Foto