Met groot machtsvertoon belegerde de politie een huis in het Engelse Moorside waar een bende postovervallers zich schuilhield. Althans, dat dachten de