VORDEN - Schoenzool, dus langzaam rijden! Inderdaad, een kapitale spelfout, die dan wel met glans de spellingscontrole haalt, maar niets meer te maken