Schoolgaande kinderen uit het Friese dorp Oldelamer krijgen begeleiding omdat ze aangevallen worden door een buizerd. De roofvogel heeft haar nest naa