Trekvogels kunnen hun darmen afhankelijk van hun voedselbehoefte groter of kleiner maken. Dat meldt onderzoeker Jan van Gils van het Nederlands Instituut voor Ecologie woensdag. De kleine zwaan spant de kroon: het dier verlengt zijn darmen van tweeënhalf naar vier meter wanneer het in Nederland de winter doorbrengt. De verlenging van de darm wordt veroorzaakt doordat de zwaan zijn eetsnelheid in de loop van de winter drastisch opvoert. Omdat de kwaliteit van het gras toeneemt, neemt de vogel naarmate de winter vordert geen vijfhonderd maar vijftienhonderd happen per uur. Door de langere darmen kan de zwaan het voedsel beter verteren. Tijdens het onderzoek werden de darmen van 23 dode zwanen gemeten. Daarnaast werd tijdens observaties het aantal happen van de zwaan geteld. De langere darmen zorgen ervoor dat de zwaan het gras beter kan verteren, wat goed is om energie op te doen voor lange vluchten. Een langere darm maakt het dier tegelijkertijd zwaarder en dat is dan weer ongunstig bij lange vluchten. De darmen worden weer kleiner als de winter teneinde loopt.