In New York zullen bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar wensen uit de lucht naar beneden dwarrelen. Bewoners en bezoekers van de stad kon