Een Canadese rechter heeft een 60-jarige man vrijgesproken in een merkwaardige zedenzaak. De man, die naar de voorbestemde naam Paul Kut luistert, had