Een Chinese boer uit Liujiao probeert wanhopig zijn niertransplantatie te bekostigen. De 33-jarige Yang Dengming probeert het benodigde kapitaal, 150.000 yuan, bij elkaar te krijgen door zijn hoornvlies aan de juiste bieder te verkopen. Leden van zijn familie zijn van goede wil door een nier af te willen staan, maar de kosten zijn onmogelijk op te brengen. Het lokale bestuur van zijn woonplaats heeft mensen al aangemoedigd hem te steunen met giften, en hebben zelf ook een duit in het zakje gedaan. Ook heeft men advies van een advocaat gevraagd. Deze wist te melden dat Dengmings plan volkomen legaal van opzet is.