Vervalste stembrieven in zijn sokken hebben een Franse burgemeester zijn ambt gekost. De Franse rechtbank heeft de gemeenteraadsverkiezingen in de Zui