Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben een zogenoemd gps-rugzakje ontwikkeld om vogels tijdens hun trek te volgen. Hierdoor kan de vogeltrek volgens de universiteit nauwkeuriger dan ooit worden gevolgd. Het eerste onderzoek met de rugzakjes is volgens de onderzoekers met succes afgerond.

De kennis die met het rugzakje wordt opgedaan kan op verschillende manieren worden gebruikt. De onderzoekers wijzen erop dat kennis over vliegbewegingen nu al wordt gebruikt om botsingen tussen vliegtuigen en vogels te voorkomen. Het rugzakje kan ook een rol spelen bij onderzoek naar de verspreiding van vogelgriep. Door een nauwkeuriger beeld van de vogeltrek kan ook worden bepaald waar een windmolenpark op zee het best kan worden geplaatst om zo weinig mogelijk risico voor vogels op te leveren.

Het rugzakje bestaat uit een 'piepklein' gps-systeem met een harde schijf en een zender. Het geheel wordt gevoed door een klein zonnepaneeltje. Alles bij elkaar weegt het veertien gram.

Het rugzakje is al gebruikt op kleine mantelmeeuwen. Die zijn vorig jaar op Texel uitgerust met het systeem om hun trek naar Zuid-Europa te bestuderen. Zo kwamen de onderzoekers onder meer te weten waar en wanneer de vogels vissersboten volgen. Ook hebben ze ontdekt dat het dak van de Renaultfabriek in het Franse Douai voor de vogels een populaire overnachtingsplaats is. Van daaruit zoeken ze in omliggende akkers naar voedsel.