Een rechter in Indiana heeft een passende straf gevonden voor jeugdige bestuurders die in haar rechtszaal komen. Veelal hebben deze jongeren lak aan de opgelegde boete of ontzegging tot rijden. Na een rechtszaak waarin de rechter een meisje oplegde om haar auto te laten staan en voortaan met de schoolbus te rijden verliet het meisje de rechtbank in tranen. Rechter Julia Jent zag hierin een kans om zo de overtreders ook daadwerkelijk een passende straf te geven en sindsdien kan het voorkomen dat kinderen door een klasgenoot naar school worden gereden. In het hele district Indiana is een memo rondgegaan dat iedere verkeersovertreding begaan door jongeren die het tot de rechtbank halen naar haar moeten worden doorverwezen waarmee ze hoopt te bereiken dat de kinders meer verantwoordelijkheidsgevoel krijgen en betere chauffeurs worden. Gaat de veroordeelde niet akkoord met de opgelegde straf dan wordt alsnog het rijbewijs ingetrokken en een hoge boete opgelegd. Deze werkwijze is volkomen legaal, een rechter in Indiana mag zelf bepalen wat de voorwaarden van een voorwaardelijke straf zijn.