Mensen die de aanslag van Karst T. op de videowebsite YouTube of op televisie zagen, hebben schadeclaims ingediend bij verzekeringsmaatschappij Reaal. Zij menen door het zien van de beelden schade te hebben opgelopen. Dat schrijft het AD vrijdag.

De verzekeraar wil tegen de krant niet zeggen om hoeveel claims het gaat. Professor mr. A.J. Akkermans, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit, weet op basis van gesprekken met de verzekeraar, dat Reaal wordt overspoeld door mensen die zeggen gedupeerd te zijn door de beelden.

Akkermans meent dat er sinds de aanslag op Koninginnedag "een soort laboratoriumproef" is ontstaan, waarbij moet worden vastgesteld waar de grenzen liggen van het recht op schokschade. De directeur van Slachtofferhulp Nederland, Jaap Smit, vindt de claims "ongepast" en "kansloos".

Half mei was er in Apeldoorn een informatiebijeenkomst voor mensen die een schadeclaim wilden indienen naar aanleiding van het drama op Koninginnedag. Hier kwamen zo'n veertig mensen op af. Reaal wilde na afloop niet zeggen hoeveel claims er uiteindelijk waren binnengekomen.