Uit een Brits onderzoek bij 3.000 vrouwen blijkt dat de helft verkiest seks te hebben onder invloed. Drie kwart vindt het dan makkelijker zich te onts