De gemeente Rotterdam heeft de strijd aangebonden met cynisme op het werk. Ambtenaren kunnen sinds vorige week melding maken van bitter gestemde collega’s, die in hun ogen de werksfeer ondermijnen. Daartoe heeft Rotterdam een digitaal loket geopend, het meldpunt cynisme. De aankondiging op het eigen intranet heeft tot beroering geleid onder de ruim 14.000 ambtenaren in Rotterdam. Sommigen spreken van een overbodige maatregel, anderen vrezen dat het initiatief in de praktijk neerkomt op een kliklijn, waarmee onderlinge vetes kunnen worden beslecht. „Weer zo’n typisch geval van doorgeslagen controlezucht”, verzucht een medewerker, die anoniem wil blijven. Van een interne kliklijn is geen sprake, bezweert de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Lucas Bolsius (haven, financiën en organisatie, CDA). „De term ‘meldpunt’ is wat ongelukkig gekozen, steunpunt was een betere benaming geweest. Want het gaat niet om personen, het gaat om het gedrag.” Het initiatief past volgens hem in het streven om de bedrijfscultuur binnen het Rotterdamse ambtenarenapparaat te verbeteren. Cynisme blijkt een bron van ergernis. „Mensen storen zich aan negatieve energie.” Met tips als ‘ga het gesprek aan’ denkt Rotterdam het tij te kunnen keren.