In de staat New York is een opvallend wetsvoorstel ingediend dat het gebruik van zout in restaurants totaal wil verbieden. Het plan krijgt in elk geva