Een Duitse agent is bekeurd omdat hij in een kerk de liefde bedreef met zijn vriendin. Het paartje had zich tijdens het bidden van de rozenkrans luidr