Albert Snyder, de vader van een in Irak gesneuvelde soldaat, moet ruim 16.000 dollar betalen aan een preker die de begrafenis van zijn zoon had verstoord met een betoging tegen homoseksualiteit. Fred Phelps heeft de gewoonte om luidruchtige antihomo-betogingen te organiseren nabij begrafenissen van militairen. Phelps doet dit omdat hij ervan overtuigd is dat hun dood het gevolg is van het feit dat de Verenigde Staten homoseksualiteit aanvaarden en toestaan. Ook drie jaar geleden tijdens de private uitvaartplechtigheid van de jonge militair in de staat Maryland zette Phelps zo'n manifestatie op touw. Dit deed hij op amper enkele meters van de plaats waar de begrafenisplechtigheid plaatsvond. De vader van de gesneuvelde soldaat diende een klacht in en kreeg in de eerste instantie gelijk. Maar Phelps ging in beroep en toen oordeelde de rechter dat Phelps enkel zijn vrijheid van mening had aangewend. Vervolgens eiste de homohater dat Snyder al de proceskosten zou betalen en het hof van beroep stemde daarmee in. In oktober zal het hooggerechtshof zich over de zaak buigen. In afwachting kan Phelps echter op elk moment het geld opeisen van Snyder. Die moet ondertussen ook nog eens zo'n 20.000 dollar vinden om het beroep voor het hooggerechtshof te betalen.