Niemand betaalt graag boetes, dus zoeken nogal wat mensen originele excuses om daar onderuit te komen. Maar de uitvlucht "Ik reed op de busstrook