Een Belgische dief dacht een slimme manier te hebben om geld te stelen. Bij een groot stadsfeest gaf hij zich uit voor politieagent, compleet met oortje. Hij fouilleerde bezoekers, waarbij hij van de gelegenheid misbruik maakte om direct hun portefeuilles te stelen.
De man is vervolgens door echte agenten opgepakt, meldde de commissaris van de politiezone Bergen zaterdag.
Het stadsfeest van Bergen, Ducasse, hangt samen met een processie (op de foto de editie van 2008 ) waarbij de drakenpop Doudou door de straten wordt gedragen. De processie vindt haar oorsprong in 1348, toen het gebied van Bergen door de pest geteisterd werd.