Groningen Ė Na het legen van een postzak werd een postbode beroerd, hij kreeg last van een jeukende huid en brandende ogen. Toen later die avond nog vier medewerkers op het sorteercentrum dezelfde verschijnselen kregen verdachte men de postzak en sloeg TPG Post alarm. De politie en brandweer besloten de straat waar de brievenbus door het eerste slachtoffer was geleegd af te zetten. Nader onderzoek wees uit dat een vandaal naar alle waarschijnlijkheid een brandblusser in de bus had geleegd.