Een ziekenhuis in Phoenix heeft geblunderd door het verkeerde meisje dood te verklaren. Dokters verwisselden de identiteit van twee jonge Amerikaanse