Ongeveer veertig procent van jonge vaders in Nederland vindt dat ze meer bezig moeten zijn met de opvoeding van hun kinderen. Dit blijkt uit een onderzoek over de rol van vaders in een gezin met een kind tussen de nul- tot vierjaar in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin. Zowel moeders als vaders vinden de rollen van de vader even belangrijk als die van de moeder, maar ondanks dat blijven er veel verschillen tussen de rollen die de ouders hebben. Vaders doen meer actieve dingen met hun kind, terwijl de moeder meer bezig is met creatieve dingen en de praktische zaken zoals het kind naar school brengen of knutselen. Uit het onderzoek blijkt dat vaders zichzelf strenger vinden en dat hun vrouw meer betrokken is bij de opvoeding. Het straffen, voorlezen en het helpen met huiswerk wordt ook meer door de vrouw gedaan, vindt althans de man. Daar waar vrouwen beschermender zijn, dagen mannen hun kinderen meer uit. Hiermee stimuleren ze om de grenzen op te zoeken, wat goed is voor het zelfvertrouwen van de kinderen.