Diep onder water, op de bodem van de Zwarte Zee, stroomt een rivier die, afgaand op haar debiet, de zesde grootste ter wereld moet zijn. De rivier is