In Zwitserland zijn de botten gevonden van wat vermoedelijk het oudste fossiel van een huishond is. De beenderen zijn al in 1873 opgegraven, maar pas