In het Servische Novi Sad is door de georganiseerde misdaad een complete warmtekrachtcentrale ontvreemd. Radio B92 wist te melden dat alleen de fundam