Boeren in de provincie Friesland kunnen duizenden euro's per jaar vangen, wanneer zij een deel van hun land inrichten als broedgebied voor weidevogels. De provincie Friesland wil hiermee het verlies van broedgebied compenseren vanwege een wegproject rond Leeuwarden. Een woordvoerder van de provincie bevestigt maandag een bericht hierover in het blad Binnenlands Bestuur. Aanleiding is de aanleg van de zogeheten Haak van Leeuwarden, een wegproject dat de hoofdstad van Friesland beter bereikbaar moet maken. Het leidt echter tot verstoring van 142 hectare weidevogelgebied. Daarom is de provincie op zoek gegaan naar nieuw broedgebied voor de kieviten, grutto's en lepelaars. Dat is gevonden, maar het beoogde nieuwe broedgebied bestaat nu nog uit boerenland. Met de agrarirs is nu afgesproken dat ze de komende dertig jaar een deel van hun land inrichten als broedgebied. Omdat dit ten koste gaat van landbouwgrond, worden zij financieel gecompenseerd. Omgerekend gaat het om een bedrag van duizend euro per broedpaar per jaar, aangezien het gaat om 140 broedparen. Rijk en provincie steken in totaal 4,2 miljoen euro in het project. Hiervan is 580 duizend euro afkomstig van Friesland.